شماره تماس

۰۲۱۲۲۰۸۵۵۷۲

شماره ضروری

۰۹۱۲۹۶۱۴۹۹۲

آدرس

میدان کاج،خیابان سعادت آباد شمالی،خیابان نوروزی ۵، ساختمان شماره ۶، واحد ۲۰